Протетиката е дял от стоматологията, занимаващ се с възстановяване на функционалното и естетично равновесие в устната кухина. Протезирането може да бъде два вида- снемаемо и неснемаемо.

Неснемаемото включва частични корони, корони, мостови конструкции, протезиране върху импланти. Неснемаемото – различни видове протези при невъзможност за неснемаемо протезиране.

Важно за пациента е липсващите зъби да бъдат възстановени чрез протетична конструкция навреме, тъй като пренебрегването на такъв проблем може да доведе до трайни изменения, затрудняващи протезирането в бъдеще.

Детската стоматология е дял от денталната медицина, занимаващ се с профилактиката и лечението на кариозните и некариозните заболявания в детската орална система.

Грижата както за временните, така и за постоянните детски зъби е важна за сформирането на здрав и пълноценен дъвкателен апарат.

Правилно проведената профилактика, включваща наставления за поддържане на оралната хигиена, хранене, флуорна профилактика, силанизиране под ръководството на валия стоматолог може да предпази детето от бъдещо развитие на дентални проблеми и да му спести многобройни посещения и интервенции.

Често пренебрегваната грижа за временното съзъбие може да доведе до, увреждане на зародишите на постоянните зъби.

Водете вашето дете на редовни прегледи от ранна възраст и се доверете на нашите специалисти.

Имплантологията е дял от модерната дентална медицина, който цели функционалното и естетическо възстановяване на вече изгубените зъби, без да се налага изпиляването на съседни такива.

Имплантът представлява изкуствен зъбен корен, който е разположен в костта. Имплантът се сраства добре с костта и по този начин се създава здрава основа за коронката, по същия начин както това става при естествения зъб.

След пълната остеоинтеграция на импланта към съществуващата кост, върху частта разположена в костта се монтира супраструктура/ аналог на изпилено зъбно пънче, върху която се изгражда окончaтелната коронка, заместваща липсващия зъб.

След завършване на лечението не може да се разбере на пръв поглед разликата между обикновения зъб и зъба върху импланта.

Имплантът е направен от титан – материал, който е био поносим и за това се използва много често и в общата медицина.

Дълготрайността на имплантите е няколко десетилетия, но много зависи и от начина на живот, общото здравословно състояние на пациента, редовните лекарски прегледи и качеството на хигиената на зъбите.

Пародонтологията е този дял от стоматологията, който се занимава със заболяванията на пародонта. Това е зъбодържащият апарат, който включва венците, алвеоларната кост и съединителната тъкан намираща се помежду им.

Симптомите, от които се оплакват пациентите с пародонтит най-често са кървене, подуване и болка на венците, лош дъх, задръжка на храна между зъбите и подвижност на зъбите.

Лечението на гингивата( възпалението на венците) и пародонтита ( възпалението на пародонта) изисква активни грижи от страна на пациента. Лечението протича в няколко фази.

Началната е насочена към преодоляване на възпалението в устната кухина. Тя включва почистване и полиране на зъбите, лечение на кариесите и неговите усложнения и екстракция( изваждане) на нерационалните зъби за лечение. Втората фаза, корективната е свързана с пародонталната хирургия. Тя може да бъде резективна, регенеративна и мукогингивална.

Резективната се изразява в премахването на излишъците от възпалена мека тъкан(гингивектомия, гингивопластика) или твърда тъкан( остеотомия, остеопластика).

Регенеративната се изразява в присаждане на костозаместващ материал в зони, в които има индикации за регенерация на тъканите.

Мукогингивалната хирургия е лечението на рецесиите( отдръпването) на венците, чрез присаждане на тъкани( най-често от небцето) в зоната на дефицита.

След провеждане на пародонталната хирургия и успешното стациониране на заболяването се преминава към протетичната фаза. Тя включва поставяне на корони, мостове,протези или импланти.

Последният етап от лечението е поддържащата фаза, която се изразява в индивидуално насрочени поддържащи визити за почистване на съзъбието и преоценка на заболяването.

Дентална клиника “ДентаПулс”, разполага със специализиран хирургичен кабинет, който е оборудван с най-модерна апаратура( специален хирургичен стол последно поколение, отделна аспирационна система, мотор за имплантология, пиезохирургия) и инструментариум, които спомагат за прецизността на извършване на хирургичните манипулации.

Оралната хирургия е дял от денталната медицина, който включва овладяването както на спешни и необратими процеси, така и планови такива.

Извършват се следните манипулации:

 • неоперативни и оперативни екстракции( изваждания ) на зъби
 • хирургични екстракции на ретинирани( задържани в костта) и полу-ретинирани зъби- най-често мъдреци, кучешки зъби
 • хирургично лечение на възпалителни процеси( абсцеси, флегмони)
 • хирургично лечение на кисти и тумори
 • предпротетична и пред имплантологична хирургия.
  • презервация на алвеолата след екстракция;
  • аугментация на алвеоларния гребен, чрез костозаместващи материали или костни блокове;
  • синус лифт (повдигане на синуса)
 • хирургично лечение на травми в лицево-челюстната област.

Ортодонтията е този дял от денталната медицина, който се занимава с отклоненията на отделните зъби, зъбните дъги и челюсти. Правилната подредба спомага освен за една по-добра функция, така и за една по-естетически издържана визия на усмивката. Ортодонтското лечение може да служи и за превенция на бъдещи стоматологични проблеми( като кариеси и възпаление на венците).

Лечението протича в следния ред:

 • първоначална консултация
 • диагностика
 • активно ортодонтско лечение и етап на ретенция (задържане на постигнатия резултат)

Диагностиката включва: снемане на отпечатъци (с цел отливане на гипсови модели), фото снимки и рентгенографии. Възоснова на тези диагностични методи се прави анализ и се изготвя прецизен план на лечение.

Апаратите, които ползваме за лечението могат да бъдат снемаеми и фиксирани.

Снемаемите такива (или шините) се използват предимно в детска възраст. Направени са от пластмаса и имат телени елементи, които служат за задържане на апаратите и придвижване на зъбите в правилната позиция.

Лечението с фиксирани апарати се извършва с брекети. Керамичните такива, се използват когато има по-голяма нужда от дискретност. С добра естетика, малък размер и доказана здравина те осигуряват висок комфорт за пациентите.

Лечението с метални брекети от друга страна осигурява много прецизни и по-бързи движения на зъбите за постигане на идеален резултат.

Терапията или консервативното зъболечение е този дял от денталната медицина, който се занимава с лечението на кариеса и неговите усложнения (пулпити и периодонтити). Зъбният кариес е патологичен процес, който протича с деминерализация и деструкция на твърди зъбни тъкани.

Началният стадий на кариеса е обратим, при напредване на процеса се налага отнемане на заболелите тъкани (дентин, пулпа) и последващото им обтуриране.

В клиниката разполагаме с най-съвременните материали и апаратура, с които могат да бъдат направени естетични обтурации (пломби), а също така и обработени и запълнени машинно кореновите канали. Това гарантира успешното протичане на лечението и оздравителния процес.

Протетиката е дял от стоматологията, занимаващ се с възстановяване на функционалното и естетично равновесие в устната кухина. Протезирането може да бъде два вида- снемаемо и неснемаемо.

Неснемаемото включва частични корони, корони, мостови конструкции, протезиране върху импланти. Неснемаемото – различни видове протези при невъзможност за неснемаемо протезиране.

Важно за пациента е липсващите зъби да бъдат възстановени чрез протетична конструкция навреме, тъй като пренебрегването на такъв проблем може да доведе до трайни изменения, затрудняващи протезирането в бъдеще.

Детската стоматология е дял от денталната медицина, занимаващ се с профилактиката и лечението на кариозните и некариозните заболявания в детската орална система.

Грижата както за временните, така и за постоянните детски зъби е важна за сформирането на здрав и пълноценен дъвкателен апарат.

Правилно проведената профилактика, включваща наставления за поддържане на оралната хигиена, хранене, флуорна профилактика, силанизиране под ръководството на валия стоматолог може да предпази детето от бъдещо развитие на дентални проблеми и да му спести многобройни посещения и интервенции.

Често пренебрегваната грижа за временното съзъбие може да доведе до, увреждане на зародишите на постоянните зъби.

Водете вашето дете на редовни прегледи от ранна възраст и се доверете на нашите специалисти.

Имплантологията е дял от модерната дентална медицина, който цели функционалното и естетическо възстановяване на вече изгубените зъби, без да се налага изпиляването на съседни такива.

Имплантът представлява изкуствен зъбен корен, който е разположен в костта. Имплантът се сраства добре с костта и по този начин се създава здрава основа за коронката, по същия начин както това става при естествения зъб.

След пълната остеоинтеграция на импланта към съществуващата кост, върху частта разположена в костта се монтира супраструктура/ аналог на изпилено зъбно пънче, върху която се изгражда окончaтелната коронка, заместваща липсващия зъб.

След завършване на лечението не може да се разбере на пръв поглед разликата между обикновения зъб и зъба върху импланта.

Имплантът е направен от титан – материал, който е био поносим и за това се използва много често и в общата медицина.

Дълготрайността на имплантите е няколко десетилетия, но много зависи и от начина на живот, общото здравословно състояние на пациента, редовните лекарски прегледи и качеството на хигиената на зъбите.

Пародонтологията е този дял от стоматологията, който се занимава със заболяванията на пародонта. Това е зъбодържащият апарат, който включва венците, алвеоларната кост и съединителната тъкан намираща се помежду им.

Симптомите, от които се оплакват пациентите с пародонтит най-често са кървене, подуване и болка на венците, лош дъх, задръжка на храна между зъбите и подвижност на зъбите.

Лечението на гингивата( възпалението на венците) и пародонтита ( възпалението на пародонта) изисква активни грижи от страна на пациента. Лечението протича в няколко фази.

Началната е насочена към преодоляване на възпалението в устната кухина. Тя включва почистване и полиране на зъбите, лечение на кариесите и неговите усложнения и екстракция( изваждане) на нерационалните зъби за лечение. Втората фаза, корективната е свързана с пародонталната хирургия. Тя може да бъде резективна, регенеративна и мукогингивална.

Резективната се изразява в премахването на излишъците от възпалена мека тъкан(гингивектомия, гингивопластика) или твърда тъкан( остеотомия, остеопластика).

Регенеративната се изразява в присаждане на костозаместващ материал в зони, в които има индикации за регенерация на тъканите.

Мукогингивалната хирургия е лечението на рецесиите( отдръпването) на венците, чрез присаждане на тъкани( най-често от небцето) в зоната на дефицита.

След провеждане на пародонталната хирургия и успешното стациониране на заболяването се преминава към протетичната фаза. Тя включва поставяне на корони, мостове,протези или импланти.

Последният етап от лечението е поддържащата фаза, която се изразява в индивидуално насрочени поддържащи визити за почистване на съзъбието и преоценка на заболяването.

Дентална клиника “ДентаПулс”, разполага със специализиран хирургичен кабинет, който е оборудван с най-модерна апаратура( специален хирургичен стол последно поколение, отделна аспирационна система, мотор за имплантология, пиезохирургия) и инструментариум, които спомагат за прецизността на извършване на хирургичните манипулации.

Оралната хирургия е дял от денталната медицина, който включва овладяването както на спешни и необратими процеси, така и планови такива.

Извършват се следните манипулации:

 • неоперативни и оперативни екстракции( изваждания ) на зъби
 • хирургични екстракции на ретинирани( задържани в костта) и полу-ретинирани зъби- най-често мъдреци, кучешки зъби
 • хирургично лечение на възпалителни процеси( абсцеси, флегмони)
 • хирургично лечение на кисти и тумори
 • предпротетична и пред имплантологична хирургия.
  • презервация на алвеолата след екстракция;
  • аугментация на алвеоларния гребен, чрез костозаместващи материали или костни блокове;
  • синус лифт (повдигане на синуса)
 • хирургично лечение на травми в лицево-челюстната област.

Ортодонтията е този дял от денталната медицина, който се занимава с отклоненията на отделните зъби, зъбните дъги и челюсти. Правилната подредба спомага освен за една по-добра функция, така и за една по-естетически издържана визия на усмивката. Ортодонтското лечение може да служи и за превенция на бъдещи стоматологични проблеми( като кариеси и възпаление на венците).

Лечението протича в следния ред:

 • първоначална консултация
 • диагностика
 • активно ортодонтско лечение и етап на ретенция (задържане на постигнатия резултат)

Диагностиката включва: снемане на отпечатъци (с цел отливане на гипсови модели), фото снимки и рентгенографии. Възоснова на тези диагностични методи се прави анализ и се изготвя прецизен план на лечение.

Апаратите, които ползваме за лечението могат да бъдат снемаеми и фиксирани.

Снемаемите такива (или шините) се използват предимно в детска възраст. Направени са от пластмаса и имат телени елементи, които служат за задържане на апаратите и придвижване на зъбите в правилната позиция.

Лечението с фиксирани апарати се извършва с брекети. Керамичните такива, се използват когато има по-голяма нужда от дискретност. С добра естетика, малък размер и доказана здравина те осигуряват висок комфорт за пациентите.

Лечението с метални брекети от друга страна осигурява много прецизни и по-бързи движения на зъбите за постигане на идеален резултат.

Терапията или консервативното зъболечение е този дял от денталната медицина, който се занимава с лечението на кариеса и неговите усложнения (пулпити и периодонтити). Зъбният кариес е патологичен процес, който протича с деминерализация и деструкция на твърди зъбни тъкани.

Началният стадий на кариеса е обратим, при напредване на процеса се налага отнемане на заболелите тъкани (дентин, пулпа) и последващото им обтуриране.

В клиниката разполагаме с най-съвременните материали и апаратура, с които могат да бъдат направени естетични обтурации (пломби), а също така и обработени и запълнени машинно кореновите канали. Това гарантира успешното протичане на лечението и оздравителния процес.

НАШИЯТ ЕКИП

НАШИЯТ ЕКИП

НОВИНИ

НОВИНИ

Хирургични водачи

Хирургични водачи

Хирургични водачи За нашия екип най-важно е индивидуалното отношение при изготвянето на лечебен план за пациента. Интердисциплинарният подход при планиране на имплантологично лечение осигурява функционалност, естетика и дългосрочност. Постигаме го благодарение на съвместната работа на хирург, протезист и лаборатория. Съвременното имплантологично лечение трябва да бъде протетично водено. Започваме с т. нар. виртуален 3D отпечатък с най-съвременен интраорален скенер. Заедно с…

Invisalign

Invisalign

Алайнерите са неизменна част от съвременната ортодонтия. Лечението с Invisalign е комбинация от комфорта на снемаемите ортодонски апарати и ефективността на фиксираните такива(брекети), като същевременно не нарушава естетиката на Вашата усмивка, тъй като алайнерите са практически незабележими. Предвидимите резултати и продължителност на лечение са може би най-големите преимущества, както за доктора, така и за пациента. Удобството за пациента идва от…

Контакти

Контакти