Имплантология

Имплантологията е дял от модерната дентална медицина, който цели функционалното и естетическо възстановяване на вече изгубените зъби, без да се налага изпиляването на съседни такива. Имплантът представлява изкуствен зъбен корен, който е разположен в костта. Имплантът се сраства добре с костта и по този начин се създава здрава основа за коронката, по същия начин както това става при естествения зъб. След пълната остеоинтеграция на импланта към съществуващата кост, върху частта разположена в костта се монтира супраструктура/ аналог на изпилено зъбно пънче, върху която се изгражда окончaтелната коронка, заместваща липсващия зъб. След завършване на лечението не може да се разбере на пръв поглед разликата между обикновения зъб и зъба върху импланта. Имплантът е направен от титан - материал, който е био поносим и за това се използва много често и в общата медицина. Дълготрайността на имплантите е няколко десетилетия, но много зависи и от начина на живот, общото здравословно състояние на пациента, редовните лекарски прегледи и качеството на хигиената на зъбите.

Контакти

Контакти