Орална хирургия

Дентална клиника “ДентаПулс”, разполага със специализиран хирургичен кабинет, който е оборудван с най-модерна апаратура( специален хирургичен стол последно поколение, отделна аспирационна система, мотор за имплантология, пиезохирургия) и инструментариум, които спомагат за прецизността на извършване на хирургичните манипулации. Оралната хирургия е дял от денталната медицина, който включва овладяването както на спешни и необратими процеси, така и планови такива. Извършват се следните манипулации:

 • неоперативни и оперативни екстракции( изваждания ) на зъби
 • хирургични екстракции на ретинирани( задържани в костта) и полу-ретинирани зъби- най-често мъдреци, кучешки зъби
 • хирургично лечение на възпалителни процеси( абсцеси, флегмони)
 • хирургично лечение на кисти и тумори
 • предпротетична и пред имплантологична хирургия.
  • презервация на алвеолата след екстракция;
  • аугментация на алвеоларния гребен, чрез костозаместващи материали или костни блокове;
  • синус лифт (повдигане на синуса)
 • хирургично лечение на травми в лицево-челюстната област.

Контакти

Контакти