Детска стоматология

Детската стоматология е дял от денталната медицина, занимаващ се с профилактиката и лечението на кариозните и некариозните заболявания в детската орална система. Грижата както за временните, така и за постоянните детски зъби е важна за сформирането на здрав и пълноценен дъвкателен апарат. Правилно проведената профилактика, включваща наставления за поддържане на оралната хигиена, хранене, флуорна профилактика, силанизиране под ръководството на валия стоматолог може да предпази детето от бъдещо развитие на дентални проблеми и да му спести многобройни посещения и интервенции. Често пренебрегваната грижа за временното съзъбие може да доведе до, увреждане на зародишите на постоянните зъби. Водете вашето дете на редовни прегледи от ранна възраст и се доверете на нашите специалисти.

Контакти

Контакти