Протетика

Протетиката е дял от стоматологията, занимаващ се с възстановяване на функционалното и естетично равновесие в устната кухина. Протезирането може да бъде два вида- снемаемо и неснемаемо. Неснемаемото включва частични корони, корони, мостови конструкции, протезиране върху импланти. Неснемаемото - различни видове протези при невъзможност за неснемаемо протезиране. Важно за пациента е липсващите зъби да бъдат възстановени чрез протетична конструкция навреме, тъй като пренебрегването на такъв проблем може да доведе до трайни изменения, затрудняващи протезирането в бъдеще.

Контакти

Контакти