Surgical guide

Хирургични водачи

Хирургични водачи За нашия екип най-важно е индивидуалното отношение при изготвянето на лечебен план за пациента. Интердисциплинарният подход при планиране на имплантологично лечение осигурява функционалност, естетика и дългосрочност. Постигаме го благодарение на съвместната работа на хирург, протезист и лаборатория. Съвременното имплантологично лечение трябва да бъде протетично водено. Започваме с т. нар. виртуален 3D отпечатък с най-съвременен интраорален скенер. Заедно с образното CBCT изследване , те са основа за изготвяне на детайлен анализ за позицията и размера на импланта чрез специализиран софтуер. В лабораторията се изработва хирургичен водач, осигуряващ: -прецизност -прогнозируемост -намаляване на неизвестните и лекарските грешки по време на работа -съкращаване на времето за работа Какво представлява хирургичния водач? Шаблон, с един или повече отвори, съответстващи на имплантите, планирани да бъдат поставени. Зададена е точната позиция и посока на поставяне, на база предварителния подробен анализ от софтуера.

Контакти

Контакти