д-р Димитър Игнатов

Д-р Димитър Игнатов

Завършва средно образование ЕСПУ ”Стефан Куцаров” през 1988г, а през 1998г завършва Стоматология в МУ София. Работи в клиниката още от самото й създаване и след проведени множество обучения в областта на протетичната дентална медицина се занимава основно с ортопедия и надимплантно протезиране.

Контакти

Контакти